Voorwaarden DPR 2024

 

 

DEELNAMEVOORWAARDEN DPR 2024

 

ook in 2024 zal de Drie Provinciën Rally worden gereden onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie. www.nhrf.nl.

Deelname staat open voor klassieke automobielen van vóór 1991. Auto's met bouwjaar vanaf 1991 krijgen de titel youngtimer..

 

Uw auto dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en heeft een geldig APK keuringsbewijs (indien van toepassing). Uiteraard dient de auto minimaal volgens de wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn. U dient zelf te controleren of de polis van uw verzekeringsmaatschappij voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten. Een enkele verzekeringsmaatschappij kan deelname aan regelmatigheidsritten uitsluiten of onder bepaalde aanvullende voorwaarden verzekeren. Tevens dient een ongevallen inzittende verzekering afgesloten te zijn. Zie www.nhrf.nl.

De vrijwaring- en gezondheidsverklaring dient voor de start getekend te worden door de bestuurder en navigator. Er zal geen technische keuring gehouden worden.

 

Klasse

U kunt deelnemen in de Expert- of Sportklasse voor ervaren deelnemers en in de Tourklasse, voor minder ervaren deelnemers en gezelligheidsrijders. Daarnaast is er een aparte open klasse expert, sport en tour voor de youngtimers vanaf het bouwjaar 1991.

 

Inschrijven

Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling. Hoe eerder uw betaling is ontvangen, hoe lager uw startnummer wordt. De inschrijving sluit op 26 september 2024 of eerder, indien het maximum toe te laten deelnemers is bereikt. Indien u zich inschrijft, gaat u automatisch akkoord met de deelnamevoorwaarden en bent u gezond o.b.v. het RIVM protocol.

 

Kosten

Het inschrijfgeld voor de DPR bedraagt € 255,00 per equipe. Hiervoor ontvangt de deelnemende equipe:

·         twee sets routeboeken (ochtend/middag);

·         alle overige wedstrijd bescheiden;

·         twee rallyborden en stickers;

·         koffie of thee met wat lekkers voor de start;

·         een volledig verzorgde lunch;

·         een uitgebreid buffetdiner;

·         de uitleg na afloop van de rit;

·         een prachtige route door drie provincies.

 

Meetapparatuur

Toegestaan zijn zowel mechanische als elektronische meetapparatuur. GPS navigatiesystemen zijn in geen enkele vorm toegestaan.

 

Betaling

U dient het inschrijfgeld, uiterlijk 20 september 2024, over te maken op bankrekeningnummer; IBAN NL67 RABO 0183 667 476 t.n.v. Stichting RallyControl te Zwolle. Vermeld bij uw betaling DPR 2024 plus de namen van de bestuurder en navigator. Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief. Indien, door het bereiken van het maximale aantal deelnemers, uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd volgt volledige restitutie.

 

Annulering

Indien u na inschrijving door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rit wordt het volgende gerestitueerd:

 

 

Onderstaande voorwaarden gelden voor nieuwe inschrijvingen vanaf 8 oktober 2024

·         voor 7 september 2024: volledige restitutie van het inschrijfgeld

·         van 7 september tot 20 september 2024: 50% restitutie van het inschrijfgeld.

·         na 20 september 2024 : geen restitutie.

 

Als er na betaling sprake is van verschuivingen van de ene naar een andere latere rally, vervalt de annuleringsregeleing

 

Wel is het mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe in te laten schrijven indien u geen recht hebt of gebruik maakt van de

restitutie.

 

 

Overmacht

De organisatie betaalt € 100,00 van het inschrijfgeld terug, indien het evenement door overmacht —voor aanvang van het evenement — niet door kan gaan. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE, Corona, enzovoort.

 

Stichting Rally Control www.rallycontrol.nl